ทำไม Tokio Good Health จึงเป็น ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่คุ้มค่า

โตเกียวมารีนประกันชีวิตรู้หรือไม่ว่า ปกติแล้ว ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม 13 หมวด ตามมาตรฐานของ คปภ.
อาทิ ค่าบริการทางการแพทย์, ค่าบริการในโรงพยาบาล, ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู


แต่สำหรับประกันสุขภาพเหมาจ่าย Tokio Good Health ของโตเกียวมารีนประกันชีวิต
จะให้ความคุ้มครองทั้งหมด 17 หมวด ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 4 หมวด นั่นคือ
- ค่าห้องพักพ่อแม่บุตรที่อายุไม่เกิน 18 ปี สูงสุด 30 วัน
- ค่าเวชภัณฑ์ที่เป็นข้อยกเว้น เช่น อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย, เครื่องช่วยหายใจ, รถเข็น
- ค่าพยาบาลดูแลที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล 28 วัน
- ค่าตรวจสุขภาพ OPD และวัคซีน

จุดนี้เองคือความคุ้มค่าของคำว่า “เหมาจ่าย” ของ Tokio Good Health
ที่ไม่สามารถพบได้จากประกันสุขภาพเหมาจ่ายทั่วไป

ที่น่าสนใจคือ กรณีเจ็บป่วยด้วย 18 โรคร้ายแรง
อาทิ โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคไตวาย, ภาวะกระดูกอักเสบ, โรคหลอดเลือดอุดตัน
ยังให้วงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเท่าตัว สูงสุด 240 ล้านบาท เป็นเจ้าแรกในตลาดอีกด้วย
ทั้งนี้ยังตอบรับกับนวัตกรรมการรักษาพยาบาลใหม่ ๆ อาทิ ค่ารักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจง (Targeted Therapy)

มาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่าการลงทุนซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย Tokio Good Health
นอกจากจะได้รับผลประโยชน์จาก 4 หมวดเพิ่มเติมแล้ว
ยังจะได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มเป็นเท่าตัวในกรณี 18 โรคร้าย และยังรองรับนวัตกรรมการรักษาใหม่ อีกด้วย

พูดง่าย ๆ ว่า Tokio Good Health จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ดีทีเดียว
รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายหลายโรค มักจะอยู่ในระดับหลักแสนบาท
อาทิ
- ค่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง เทคนิค 3 มิติ เป็นเงิน 110,000 บาท
- ค่าผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดง ด้วยบอลลูน PCI/PCI Transradial เป็นเงิน 170,000 บาท

นั่นหมายความว่า หากโรคร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เราวางแผนไว้อย่างดี ก็มีโอกาสที่จะหมดไปกับการรักษาตัวได้
ดังนั้น การโอนถ่ายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเหล่านี้ได้
จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นทุนหลักในการรักษาตัว ไม่กระทบต่อพอร์ตการลงทุนของเรา นั่นเอง

แล้วเราต้องจ่ายเบี้ยประกันรายปี Tokio Good Health มากน้อยเท่าไร ?

บางคนวางแผนการเงิน หาข้อมูลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุดแต่เกิดเหตุไม่คาดคิดมีปัญหาสุขภาพ สุดท้ายกำไรที่ได้มาหรืออาจรวมถึงเงินเริ่มต้นลงทุนด้วย หายไปกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ปัจจุบัน Tokio Good Health มีทั้งหมด 9 แผนประกัน
เริ่มต้นวงเงินค่าห้อง 2,000-25,000 บาทต่อคืน
เริ่มต้นวงเงินคุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 5 แสนบาท-120 ล้านบาท
และจะเพิ่มวงเงินคุ้มครองเป็นเท่าตัวสำหรับ 18 โรคร้าย เริ่มต้น 1-240 ล้านบาท

ยกตัวอย่างเช่น

แผน 2,000 ซึ่งเป็นแผนประกันเริ่มต้นของ Tokio Good Health
- มีวงเงินค่าห้อง 2,000 บาทต่อคืน
- มีวงเงินคุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 500,000 บาท
- มีวงเงินคุ้มครองจาก 18 โรคร้าย 1,000,000 บาท
โดยระดับเบี้ยประกันรายปี จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุและเพศ
กรณีเป็นเพศชาย
- อายุ 31-35 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 15,465 บาทต่อปี
- อายุ 36-40 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 16,651 บาทต่อปี
- อายุ 41-45 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 17,835 บาทต่อปี

กรณีเป็นเพศหญิง
- อายุ 31-35 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 17,373 บาทต่อปี
- อายุ 36-40 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 18,515 บาทต่อปี
- อายุ 41-45 ปี จ่ายเบี้ยประกัน 20,791 บาทต่อปี
จะเห็นได้ว่า การจ่ายเบี้ยประกันหลักหมื่นบาทต่อปี
ก็สามารถมีวงเงินคุ้มครองสุขภาพหลักแสน หลักล้านบาทต่อปีได้ ลงทุนน้อยผลตอบแทนมาก

ที่น่าสนใจคือ แม้เราจะไม่เจ็บป่วยใด ๆ ในปีนั้น ๆ
ก็ยังได้รับผลประโยชน์ในรูปของ “ค่าตรวจสุขภาพประจำปี” และ “ค่าวัคซีน”
ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ปีแรก (ระยะเวลารอคอย 300 วัน) อีกด้วย

แม้ผลตอบแทนของการลงทุน Tokio Good Health จะไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน
แต่ความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่เราจะได้รับ
ก็คือ ความอุ่นใจ จากการโอนถ่ายความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ นั่นเอง..

View all ...